TDW Advies

ESF Duurzame Inzetbaarheid

De Duurzame Inzetbaarheid-deelregel is de meest interessante subsidie binnen het Europees Sociaal Fonds.

Deze subsidie voor werkgevers en instellingen heeft als doel om mensen langer en productief aan het werk te houden en om leeftijdsbewust personeelsbeleid te stimuleren. Ofwel: zorgen voor duurzaam inzetbare werknemers.

 

Duurzaam inzetbare werknemers zijn werknemers die nu én in de toekomst gezond, productief en gemotiveerd aan het werk zijn.

Met behulp van de ESF Duurzame Inzetbaarheid-subsidie kunt u een project opzetten om dit binnen uw bedrijf te verbeteren.

 

Wij kunnen u helpen met de aanvraag en advies rondom uw eigen ESF DI-project.

 

Neem contact op voor een kennismaking of lees hieronder meer.  

 

Duurzame Inzetbaarheid waarvoor u subsidie kunt aanvragen

Wij kunnen voor u de Duurzame Inzetbaarheidssubsidie aanvragen om activiteiten te financieren die bijdragen aan de productiviteit en duurzaamheid van uw werknemers.

 

Een aantal onderwerpen waarvoor u een project kunt opzetten:

 • Het bevorderen van veilig en gezond werken, met als doel een gezondere leefstijl en het verminderen van (werk)stress;
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • Het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden;
 • Verbeteren van arbeidstijdenmanagement, om zo een flexibele en meer duurzame werkcultuur te bevorderen;

 

Een dergelijk project zal de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers aanzienlijk verbeteren.

Voor nu én voor in de toekomst.

 

Voorwaarden ESF Duurzame Inzetbaarheid-subsidie

Niet iedere werkgever komt in aanmerking voor de ESF Duurzame Inzetbaarheidssubsidie.

Zo moet de werkgever minimaal twee werknemers in dienst hebben en mag het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd maximaal 12 maanden duren.

 

Andere voorwaarden zijn:

 • Alleen de directe kosten van de adviseur (in uren) zijn subsidiabel;
 • Er dient in een verslag worden opgenomen hoe werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project;
 • De projectactiviteiten mogen pas starten nadat de subsidie is toegekend;
  • De behandeltermijn door het Ministerie van SVW is maximaal 18 weken, doorgaans worden aanvragen sneller behandeld;
 • De externe adviseur moet twee persoonlijke referenties van verschillende opdrachtgevers hebben waaruit blijkt dat hij/zij ervaring heeft met betrekking tot het thema ‘duurzame inzetbaarheid’;
  • Als de adviseur in dienst is bij een O&O-fonds zijn er geen referenties nodig;

 

Bron: Uitvoeringvanbeleidswz.nl

 

Wij helpen u bij aanvraag en advies

Heeft u interesse in de ESF Duurzame Inzetbaarheid-financiering? En vraagt u zich af of uw organisatie hiervoor in aanmerking komt?

 

Neem contact op. Wij voorzien u graag van een uitgebreid subsidieadvies op maat.

 

Of u nu op zoek bent naar een adviseur op het gebied van gezondheid, teambuilding, verzuim of time management: wij kunnen u helpen. Met ons als Duurzame Inzetbaarheidsadviseur bent u er van verzekerd dat uw project en aanvraag aan alle voorwaarden voldoen.

 

Voor meer algemene informatie over de ESF-DI kunt u terecht op de website van het Europees Sociaal Fonds.