TDW Advies
← 

MIT - Haalbaarheidsproject

Het doel van de subsidieregeling MIT is het stimuleren van innovatie bij het midden en kleinbedrijf. De innovatie kan betrekking hebben op een product, een innovatief productieproces of een innovatieve dienst. Een van de regelingen is het haalbaarheidsproject.

 

Haalbaarheidsproject     

“Het onderzoek en de analyse van het technisch en economisch potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slagingskansen zijn”.

 

Het project moet voor ten minste 60% bestaan uit haalbaarheidsstudie en ten hoogste 40% uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

 

Voor haalbaarheidsprojecten bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000.*

De aanvragen worden behandeld op basis van first come, first serve. Indienen vanaf 17 april 2018 tot 6 september 2018.

 

*De informatie over de subsidiebedragen is onder voorbehoud. De definitieve bedragen zijn nog niet gepubliceerd.

Zodra er meer informatie bekend is over MIT 2018 laten wij u dat weten.

 

Informatie over de MIT Zuid-regeling 2017 kunt u hier vinden.