TDW Advies
← 

De WBSO in 2020

Veranderingen WBSO in 2020 

De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen. Van midden- of kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf, het maakt niet uit in welke bedrijfssector je werkt.

 

De subsidieregeling speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) subsidieert de inzet van eigen medewerkers die zich met speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bezighouden. Dit is technisch-wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten of productieprocessen. Ook de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur valt onder S&O. Het ontwikkelingswerk moet technisch nieuw zijn voor uw eigen bedrijf.

 

De WBSO-subsidie is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt.

Bent u een zelfstandige en maakt u minimaal 500 R&D-uren per jaar? Ook dan kunt u gebruik maken van deze regeling.

 

De voorwaarden om in 2020 aanmerking te komen voor WBSO-subsidie zijn gelijk aan die van 2019. Om bedrijven volgend jaar sneller en flexibeler gebruik te laten maken van deze subsidieregeling worden er toch een paar wijzigingen doorgevoerd:

 

Wijzigingen in 2020:

  • Dit jaar moest de WBSO-aanvraag altijd minimaal 1 volle kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode ingediend te worden. Vanaf 2020 verdwijnt deze “tussenmaand”. Bedrijven die bijvoorbeeld voor een periode vanaf 1 februari 2020 gebruik willen maken van de WBSO kunnen nog op 31 januari 2020 een aanvraag indienen. Uitzondering zijn aanvragen voor een periode die ingaat op 1 januari. Deze mogen vanaf 2020 uiterlijk op 20 december worden ingediend.
  • In 2019 kon 3x per jaar een aanvraag ingediend worden. Vanaf 2020 kan 4 keer per jaar een aanvraag ingediend worden (voor minimaal 3 maanden)

 

Wanneer u vanaf 1 januari 2020 gebruikt wilt maken van de WBSO, dan moet de aanvraag uiterlijk 20 december 2019 worden ingediend.

 

Meer informatie is hier te vinden.