TDW Advies
← 

Limburgse subsidies voor instandhouding en bescherming erfgoed

Voor subsidie komen uitsluitend de volgende monumenten in aanmerking:

 

agrarische gebouwen;
industriële complexen;
kloosters;
molens;
kastelen;
kerken;
andere grotere monumentale complexen.

 

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 400.000.

 

Voor meer informatie klik hier.