TDW Advies
← 

MIT R&D Samenwerkingsprojecten

Regeling MIT Zuid R&D samenwerking  

Op 2 juli 2018 om 09.00 uur opent de tender voor R&D-samenwerkingsprojecten; de sluitingsdatum is 6 september 2018. Deze regeling is bestemd voor mkb-ondernemers en is gericht op “industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling die bijdraagt aan de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten, of leidt tot een wezenlijk nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten.”

 

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 350.000. Wanneer het totale subsidiebedrag maximaal € 200.000 per innovatieproject betreft, wordt er per deelnemer minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 toegekend.

Indien het totale subsidiebedrag meer dan € 200.000 en maximaal € 350.000 bedraagt, wordt ten hoogste 175.000 aan subsidie per deelnemer verstrekt. Maximaal 50% van het subsidieplafond van € 7.324.800 wordt toegekend aan aanvragen met een subsidiehoogte tussen de € 200.000 en € 350.000.

 

Het MIT-R&D samenwerkingsproject mag een looptijd hebben van maximaal 2 jaar en de verdeling van kosten en inbreng van de deelnemers moet evenwichtig zijn. Het samenwerkingsverband moet uit minimaal twee mkb-ondernemingen bestaan.

 Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

 

In tegenstelling tot de Europese regeling OPZuid 1B2 regeling “Valorisatievermogen MKB”, is de regeling MIT Zuid “R&D samenwerking” een landelijke regeling. Voor meer informatie over de verschillen tussen deze 2 regelingen kunt u hier terecht.