TDW Advies
← 

MIT Zuid Innovatieadvies/Haalbaarheidsproject/R&D samenwerkingsproject

-Innovatieadviesproject
Het project betreft advies over een toepassingsgerichte kennisvraag met betrekking tot voor de aanvrager nieuwe kennis over een innovatief product, of het begeleiden van de marktintroductie van een innovatief product. Onder innovatief product wordt mede verstaan innovatief productieproces of innovatieve dienst. Het project moet worden uitgevoerd door een kennisinstelling of onafhankelijke adviesorganisatie.

 

-Haalbaarheidsproject
Het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slagingskansen zijn.

 

-R&D samenwerkingsproject
Project door samenwerkingsverband van ten minste twee MKB-ondernemingen gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of aan wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten.

 

De openstellingsdata voor MIT Zuid 2017:

‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’ van 11 april t/m 7 september, op basis van first come first serve;
‘R&D samenwerking’ van 3 juli t/m 7 september op basis van tendering.

 

Voor meer informatie klik hier.