TDW Advies
← 

Ook in 2018 ruimte voor innovatie met behulp van de WBSO

In de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota staan de plannen voor de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) in 2018.

 

De WBSO-systematiek brengt met zich mee dat de overheid de voordeelpercentages en-bedragen van de WBSO jaarlijks aanpast aan het budget. Binnen het WBSO-budget voor 2018 moet een overuitputting van het WBSO-budget in 2016 worden gecompenseerd. Het beschikbare budget in 2018 voor de WBSO is daarmee  € 1.163 miljoen.  

Naar verwachting betekent dit een daling van het tarief van de tweede schijf van 16% naar 14% en een daling van de eerste schijf van 32% naar 31%. Ook andere ingrepen zijn mogelijk. Het kabinet stelt in november de grenswaarden voor de WBSO 2018 definitief vast.

 

Voordeelpercentages en -bedragen
Ook in 2018 gelden er 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage voor bedrijven. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf.
Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen maken we later bekend. U vindt deze dan terug op onze pagina Financieel voordeel en verrekening.

 

Voordeelpercentages voor bedrijven 2018
Tarief eerste schijf 31%
Tarief eerste schijf starters 40%
Grens eerste schijf €350.000
Tarief tweede schijf 14%
Aftrek voor zelfstandigen (≥ 500 S&O-uren)
Vaste aftrek geïndexeerd
Vaste aftrek starters geïndexeerd

 

Voor meer informatie klik hier.