TDW Advies
← 

OP Zuid-Nederland

Valorisatievermogen MKB-ondernemingen OP Zuid-Nederland    

Van 1 juni tot en met 30 november 2018 kunnen aanvragen ingediend worden voor de Subsidieregeling OPZuid-Nederland op het onderdeel “Valorisatievermogen MKB-ondernemingen” (1B2).

 

Het programma is gericht op het innovatieve mkb en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Mkb-ondernemers of een samenwerkingsverband mkb – grootbedrijf – kennisinstelling, kunnen subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten.

 

Er wordt gewerkt met een tendersysteem. In totaal is € 6.108.618 subsidie beschikbaar. Er kan zowel voor individuele projecten aangevraagd worden ( maximaal € 250.000 – maximaal subsidiepercentage 25%) als voor projecten R&D samenwerking (minimaal € 350.000 – maximaal € 750.000 – maximaal subsidiepercentage 35%).

Meer informatie kunt u hier vinden.