TDW Advies
← 

OPZuid 2019-2020

Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland  

De verwachting is dat er binnen de regeling OPZUID een nieuwe openstelling komt in het kader van de doelstelling koolstofarme economie.

 

Net als bij de vorige call (Factsheet call koolstofarme economie 2019) zal de regeling zich richten op duurzame energie en energiereductie in de gebouwde omgeving. Met de gebouwde omgeving wordt een aaneengesloten gebied met hoofdzakelijk woon-, werk- of recreatiefunctie bedoeld. Demonstratieprojecten op bedrijventerreinen die een grote kennisdisseminatie-component hebben en gericht zijn op duurzame gebouwen zijn ook toegestaan.

 

Met deze regeling wil OPZuid de slimme uitrol van innovatieve technologieën, instrumenten en niet-technologische aspecten stimuleren, die zijn gericht op het bevorderen of aanwenden van koolstofarme technologieën.

 

Medio november wordt verwacht dat er nadere informatie gegeven kan worden over de invulling van de call.

Onder voorbehoud kan de volgende informatie gegeven worden:

Aanvragen: vanaf 2 december 2019 tot en met 25 mei 2020 via tendersysteem.

Totaal budget: €7.781.502 EFRO-subsidie. De maximale EFRO-bijdrage per project bedraagt €1.500.000