Nieuws

MOOI-regeling

MOOI-regeling

14 februari 2020 - MOOI-regeling voor klimaatinnovaties De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gaat open met € 65 miljoen. De regeling ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. Door samenwerking en een integrale aanpak hebben...

» Lees verder

SLIM Regeling

SLIM Regeling

20 januari 2020 - SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde d...

» Lees verder

MIT haalbaarheid regeling 2020

MIT haalbaarheid regeling 2020

20 januari 2020 - Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 2020 Om mkb-ondernemers te stimuleren bij innovatie-activiteiten biedt het ministerie van Economische Zaken ook dit jaar weer de regeling mkb-innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT) aan. Het doel van de subsidieregeling MIT is het stimu...

» Lees verder

De WBSO in 2020

De WBSO in 2020

25 september 2019 - Veranderingen WBSO in 2020  De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen. Van midden- of kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf, het maakt niet uit in welke bedrijfssector je werkt.   De subsidiere...

» Lees verder

OPZuid 2019-2020

OPZuid 2019-2020

25 september 2019 - OP Zuid koolstofarme economie  Tot 25 mei kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Koolstofarme economie/ bevordering duurzame energie Het doel is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. De focus is gericht op de gebo...

» Lees verder

ESF Duurzame inzetbaarheid bedrijven en instellingen

ESF Duurzame inzetbaarheid bedrijven en instellingen

13 maart 2019 - Bevordering duurzame inzetbaarheid werkenden        Doel van de regeling is de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door het verkrijgen van advies met een implementatieplan, of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies.   Het ...

» Lees verder

SDE+-regeling 2019

SDE+-regeling 2019

20 februari 2019 - Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)     Op 12 maart 2019 wordt de SDE+-regeling opengesteld. Met deze subsidieregeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bedrijven en (non-)profit instellingen bij de ontwikkeling van een duurzame energie...

» Lees verder
123456789