Nieuws

Human Capital Zuid, subsidieregeling gericht op verbetering van de werkgelegenheid

Human Capital Zuid, subsidieregeling gericht op verbetering van de werkgelegenheid

18 januari 2018 - Systeemversterking Human Capital Binnen OPZuid konden vanaf vrijdag 1 december 2017 projecten ingediend worden waarbij werkgelegenheid centraal staat. De regeling is nog open tot 1 juni 2018; er kunnen dus nog steeds voorstellen ingediend worden. De regeling “Systeemversterking Human Capi...

» Lees verder

Vooraankondiging Sportimpuls 2018

Vooraankondiging Sportimpuls 2018

01 oktober 2017 - Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 bij ZonMw een subsidie aanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur.   De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en be...

» Lees verder

Werkgevers en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Werkgevers en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid.

27 september 2017 - Werkgevers in Nederland kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven), maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een...

» Lees verder

Ook in 2018 ruimte voor innovatie met behulp van de WBSO

Ook in 2018 ruimte voor innovatie met behulp van de WBSO

20 september 2017 - In de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota staan de plannen voor de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) in 2018.   De WBSO-systematiek brengt met zich mee dat de overheid de voordeelpercentages en-bedragen van de WBSO jaarlijks aanpast aan het budget. Binnen het WBSO-budget voor 201...

» Lees verder

Limburgse subsidies voor instandhouding en bescherming erfgoed

Limburgse subsidies voor instandhouding en bescherming erfgoed

13 september 2017 - Voor subsidie komen uitsluitend de volgende monumenten in aanmerking:   agrarische gebouwen;industriële complexen;kloosters;molens;kastelen;kerken;andere grotere monumentale complexen.   Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van &eu...

» Lees verder

Subsidie voor het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie

Subsidie voor het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie

06 september 2017 - -de Adviesproject subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het inzetten van een externe deskundige voor: -het verbeteren van primaire bedrijfsprocessen om de performance van de organisatie te vergroten (operational excellence);-het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden en/of het conc...

» Lees verder

Subsidieregeling voor herbestemming monumenten bijna weer open

Subsidieregeling voor herbestemming monumenten bijna weer open

01 september 2017 - Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De regeling omvat 2 soorten subsidie   -Subsidie voor onderzoekEigenaren en belanghebbenden kunn...

» Lees verder
34567891011