Nieuws

subsidieregeling MIT R&D-samenwerkingsproject

subsidieregeling MIT R&D-samenwerkingsproject

21 augustus 2017 - We hebben u er al eerder op geattendeerd, de subsidieregeling MIT R&D-samenwerkingsproject.   Toen heeft u of niet gereageerd, of er was op dat moment geen project wat aansloot bij deze regeling. Wellicht is dat nu anders. We kunnen de subsidie nog tot 7 september aanvragen, dus reagee...

» Lees verder

Stimuleren van beeldende kunst in Nederland

Stimuleren van beeldende kunst in Nederland

18 augustus 2017 - De Stichting heeft ten doel het stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord.   De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verstrekken van beurzen aan beeldend kunstenaars, die voor hun kunstzinnige ontwikkeling enige tijd in het buitenl...

» Lees verder

Subsidieregeling praktijkleren 2016-2017

Subsidieregeling praktijkleren 2016-2017

09 augustus 2017 - Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorber...

» Lees verder

Nieuwe Limburgse regeling voor duurzame maatschappelijke accommodaties

Nieuwe Limburgse regeling voor duurzame maatschappelijke accommodaties

08 augustus 2017 - Doelgroep-Schoolbesturen van scholen; -verenigingen, stichtingen of gemeenten die het beheer voeren over een accommodatie¹ of gemeenschapshuis²; -coöperaties die het beheer voeren over een accommodatie¹ of gemeenschapshuis²; -energiecoöperaties (uitsluitend voor zonn...

» Lees verder

De regeling RAAK-mkb bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen

De regeling RAAK-mkb bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen

12 juli 2017 - RAAK-mkb financiert projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb.   Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.   De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd d...

» Lees verder

Subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Brabant

Subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Brabant

22 juni 2017 - Projecten voor het restaureren van religieus, militair of industrieel erfgoed komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook de restauratie van kastelen en landgoederen is subsidiabel.   Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn: de aanvrager is eigenaar van het...

» Lees verder

Subsidie Bèta-techniekonderwijs in scholen

Subsidie Bèta-techniekonderwijs in scholen

20 juni 2017 - Het is belangrijk dat er in Nederland voldoende vakbekwame technici komen voor de banen van vandaag én van morgen.   Daarvoor is het nodig dat meer leerlingen en studenten kiezen voor opleidingen in de techniek en dat onderwijsinstellingen goede doorlopende technische leerlijnen ont...

» Lees verder
34567891011