TDW Advies
← 

POP3 Samenwerking voor innovaties

Doel

Het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties waarbij de kennis en innovatie praktijkrijp wordt gemaakt voor grootschalige toepassing ervan in de praktijk van de landbouw en agrofood. Het kan hier gaan om initiatieven die gericht zijn op voortbrenging en handel in landbouwproducten maar ook om initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe machines, technologie en systemen voor de (wereld)markt die de landbouw direct of indirect duurzamer maken. Het gaat om projecten met meerdere partners in een samenwerkingsverband die onderdeel vormen van het Europees netwerk voor Innovatie (Europees Innovatie Partnerschap; EIP) ten behoeve van internationale kennisuitwisseling over innovaties. Daarmee kunnen de verschillende projecten van elkaars kennis en ervaring profiteren voor versnelling van het innovatieproces.

 

Subsidiepercentage = verschillend (maximaal 70%)

 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd

Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een innovatieproject. Het gaat met name om fysieke investeringen, inhuur van kennis, operationele kosten voor het testen en ontwikkelen van een innovatie in de praktijk, coördinatie van het samen
werkingsverband ten behoeve van het project en de verspreiding van de projectresultaten om grootschalige toepassing van de innovatie te bevorderen.

 

Voor wie
Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden (waarvan minimaal één landbouwer) die in het kader van het Europees Innovatie Platform Operationele Groepen worden genoemd.

 

Voor meer informatie klik hier.