TDW Advies
← 

Subsidie beëindigen agrarisch bedrijf Brabant

De provincie wil de aanpak van overlast rond veehouderijbedrijven stimuleren. Het opstellen van een verbeterplan door het veehouderijbedrijf staat hierbij centraal. Een verbeterplan geeft aan hoe de overlast rond één of meer veehouderijbedrijven wordt aangepakt. Of het gebied waarvoor een verbeterplan is of wordt opgesteld formeel is aangewezen of begrensd als urgentiegebied is daarbij niet van belang.

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening:

-De aanvraag past binnen een door alle betrokkenen (inclusief de gemeente) goedgekeurd verbeterplan dat leidt tot het opheffen van de overlast;
-Uit het verbeterplan blijkt dat de gekozen aanpak de meest kosteneffectieve is ten opzichte van de onderzochte alternatieven;
-De subsidieaanvrager voldoet aan de geldende Europese, nationale en provinciale milieunormen.

 

Voor aanvragen geldt een einddatum van 31 oktober 2017.

 

Voor meer informatie klik hier.