TDW Advies
← 

Subsidie behoud of herstel van leefgebieden van bedreigde plant- of diersoorten

De provincie Brabant wil de biodiversiteit van bedreigde planten en dieren stimuleren. Door het subsidieren van projecten die bedreigde dier- en plantensoorten beschermen en stimuleren, behouden we de soortenrijkdom van deze dieren en planten.

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn: 

-het project wordt uitgevoerd in of is gericht op de provincie Noord-Brabant; 
-het project richt zich op het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire plant- of diersoorten;
-het project is gericht op vergroten van de kennis over het verbeteren van het leefgebied van de desbetreffende plant- of diersoort;
-het project is gebaseerd op de maatregelkaart biodiversiteit.

 

Let op!!! Loopt tot 28 februari 2017.

 

Voor meer informatie klik hier.