TDW Advies
← 

Subsidie landbouw innovatie provincie Brabant

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op

-investeringen in landbouwbedrijven,

-ontwikkeling van kwaliteitslandbouwproducten of

-technische ondersteuning in de landbouwsector.

 

Voorwaarde voor subsidie is dat het project is gericht op innovatieve technieken, bedrijfssystemen en concepten voor bedrijfsvoering, ketensamenwerking en vermarkting, die zich lenen voor grootschalige toepassing of samenwerkingsverbanden en die nu nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector:

-Bij het project is sprake van innovatieve technieken of bedrijfssystemen of samenwerkingsverbanden die nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector.
-Aangetoond dient te worden dat het project voldoende draagvlak heeft binnen de landbouwsector en een reële slagingskans.

 

Voor meer informatie klik hier.