TDW Advies
← 

Subsidie Praktijkleren 2021

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een
leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten
van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Je vraagt de subsidie na afloop van de
begeleiding aan. Als je na doornemen van de mail denkt dat je mensen heb die voor deze regeling in
aanmerking komen dan hoor ik dat graag.
De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie


De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en is maximaal € 2.700
per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken
waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het school-/studiejaar. U vraagt de subsidie na afloop van
de begeleiding aan.
Het schooljaar (voor vmbo, VSO, PRO, entree in vmbo en mbo) loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het
studiejaar (voor hbo, promovendi en toio's) loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
De voorwaarden voor de subsidieregeling Praktijkleren verschillen per onderwijscategorie.

Meer informatie over de regeling kunt u hier vinden.