TDW Advies
← 

Subsidie voor aanpassen of verplaatsen agrarisch bedrijf in Brabant

De provincie wil de aanpak van overlast rond veehouderijbedrijven stimuleren. Het opstellen van een verbeterplan door het veehouderijbedrijf staat hierbij centraal. Een verbeterplan geeft aan hoe de overlast rond één of meer veehouderijbedrijven wordt aangepakt. Of het gebied waarvoor een verbeterplan is of wordt opgesteld formeel is aangewezen of begrensd als urgentiegebied is daarbij niet van belang.

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening:

-De aanvraag past binnen een door alle betrokkenen (inclusief de gemeente) goedgekeurd verbeterplan. Dit verbeterplan leidt tot het opheffen van de overlast waarbij de nationale en provinciale normen worden gehaald en de Europese normen worden onderschreden;
-Uit het verbeterplan blijkt dat de gekozen aanpak de meest kosteneffectieve is ten opzichte van de onderzochte alternatieven;
-Bij verplaatsing ontstaat er een veehouderijbedrijf dat qua zorgvuldigheid tot de top behoort.

 

Aanvragen met betrekking tot aanpassing of verplaatsing kunnen vanaf 6 maart tot en met 31 december 2017 worden ingediend.

 

Voor meer informatie klik hier.