TDW Advies
← 

subsidieregeling MIT R&D-samenwerkingsproject

We hebben u er al eerder op geattendeerd, de subsidieregeling MIT R&D-samenwerkingsproject.

 

Toen heeft u of niet gereageerd, of er was op dat moment geen project wat aansloot bij deze regeling. Wellicht is dat nu anders. We kunnen de subsidie nog tot 7 september aanvragen, dus reageer zo snel mogelijk.

 

Heeft u een project en…

-het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling

-het project wordt voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers

 

Dan kan het interessant zijn om even door te lezen.

 

-de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer

-de deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband met betrekking tot de verdeling van de kosten en verdeling van de inbreng van de deelnemers (dit betekent dat één deelnemer niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen)

-de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel

-de looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

 

Voor meer informatie, klik hier.

 

We horen graag van u.