TDW Advies
← 

Subsidieregeling Praktijkleren opent 2 juni

Vanaf 2 juni tot uiterlijk 17 september kunnen bedrijven weer aanvragen indienen voor de subsidieregeling Praktijkleren.

 

Bedrijven kunnen de subsidie aanvragen als zij in het studiejaar 2017 – 2018 een leerplaats hebben aangeboden aan leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, en begeleiding hebben verzorgd.

Het schooljaar loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. Na afloop van de begeleiding kan een aanvraag ingediend worden.

 

De regeling geldt voor de volgende onderwijscategorieën:

Vmbo/VSO/PRO/Entreeopleiding in vmbo
Mbo
Hbo
Promovendi/toio’s

 

Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld praktijkbegebeleiding biedt aan een deelnemer van een mbo-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl), dan kan men in aanmerking komen voor subsidie.

Voor andere opleidingen gelden andere specifieke voorwaarden.
 

De subsidie is maximaal € 2.700,-- per praktijkleerplaats/per studiejaar. Voor de maximale subsidie is minimaal 40 weken begeleiding per studiejaar nodig

 

Meer informatie over de regeling kunt u hier vinden.