TDW Advies
← 

Subsidieregeling praktijkleren studiejaar 2016-2017

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

-Begeleiding van leerlingen in het vmbo. Voor de subsidieaanvragen studiejaar 2016/2017 wordt onder een gerealiseerde praktijkleerplaats verstaan: het aantal weken dat daadwerkelijk begeleiding in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moet gedurende minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd tijdens het studiejaar.
-Erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding voor de leerling verzorgt

-Leer-werktrajecten in alle sectoren

-Leer-werktraject is gericht op startkwalificatie

-Het buitenschools praktijkgedeelte omvat tenminste 640 klokuren en maximaal 1.280 klokuren per schooljaar.

-Elke schoolweek in het 3e en 4e leerjaar omvat tenminste binnen schools onderricht.

 

-Begeleiding van deelnemers aan bbl mbo-opleidingen.Voor de subsidieaanvragen studiejaar 2016/2017 wordt onder een gerealiseerde praktijkleerplaats verstaan: het aantal weken dat daadwerkelijk begeleiding in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet gedurende minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd tijdens het studiejaar.
-200 begeleide onderwijsuren verzorgd door de onderwijsinstelling
-610 klokuren beroepspraktijkvorming in het erkende leerbedrijf


-Begeleiding van hbo-studenten. Voor de subsidieaanvragen studiejaar 2016/2017 wordt onder een gerealiseerde praktijkleerplaats verstaan: het aantal weken dat tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet gedurende minimaal 42 weken begeleiding zijn verzorgd tijdens het studiejaar.
-Bedrijf of organisatie verzorgt het praktijkdeel van de duale of deeltijdopleiding voor de student techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.


-Begeleiding van promovendi en toio's.
In het studiejaar 2016/2017 komt voor subsidie in aanmerking: het aantal maanden dat de promovendus zijn onderzoek verricht (maximaal 12 maanden) vermenigvuldigd met de totale arbeidsduur in uren per week met een maximum van 36 (uren). De werkgever kan een aanvraag indienen voor die maanden en uren van de promovendus die zij zelf financiert. Ook deze gegevens legt u vast in de overeenkomst. Daarnaast vermeldt u ook de NAW-gegevens van de werkgever, de universiteit en de promovendus in de overeenkomst.
In het studiejaar 2016/2017 komt voor subsidie in aanmerking: het aantal maanden dat de toio zijn ontwerpopdracht uitvoert (maximaal 12 maanden) vermenigvuldigd met de totale arbeidsduur in uren per week met een maximum van 36 (uren). Ook deze gegevens legt u vast in de overeenkomst. Daarnaast vermeldt u ook de NAW-gegevens van de werkgever, de universiteit en de toio in de overeenkomst.

 

Voor meer informatie klik hier.