TDW Advies
← 

Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant (TVNB)

Stalsystemen first movers en jonge veehouders  

De openstellingsperiode voor deze subsidieregeling is verlengd tot en met 31 januari 2019 (was 2 juli 2018).

 

De provincie wil het gebruik van toekomstbestendige stalsystemen bevorderen door subsidie te verstrekken aan een eerste groep agrarische ondernemers (first movers) en jonge veehouders (niet ouder dan 40 jaar) voor het aanpassen of bouwen van stalsystemen die voldoen aan de nieuwe eisen; sterk reduceren van de emissiefactor.

 

De subsidie kan worden aangevraagd door veehouders en jonge veehouders. Deze regeling is geldig voor de diercategorieën varkens; melkrundvee (inclusief jongvee); pluimvee; vleesrunderen; geiten en overige diercategorieën, uitgezonderd pelsdieren.

 

Voor veehouders bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 25.000.

Voor jonge veehouders bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 30.000.

 

Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 augustus 2018 tot en met 31 januari 2019. Verdeling van de subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 

Meer informatie over de regeling vindt u hier.