TDW Advies
← 

TSE Industrie & TSE Industrie: Circulaire economie

TSE Industrie

Onderzoekt uw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Werkt u daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling TSE Industrie.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw aanvraag passen binnen de volgende thema's:

Sluiting van industriële ketens: het gaat hierbij vooral om innovaties in industriële ketens, waarbij ook reststromen worden meegenomen.
Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem voor het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen. Doel daarvan is een optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.
Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen. Het gaat om de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties. Doel is een volledig klimaatneutrale productieproces in 2050.

TSE Industrie: Circulaire economie

Onderzoekt of ontwikkelt u meer of goedkopere circulaire producten, processen en diensten? Dan komt uw project mogelijk in aanmerking voor subsidie in het thema Circulaire economie in de TSE Industrie.

Uw oplossingen moeten uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben in Nederland. Binnen het thema Circulaire Economie in de TSE Industrie werken bedrijven met elkaar of samen met onderzoeksinstellingen. Ze doen industrieel onderzoek of aan experimentele ontwikkeling.

U vraagt de subsidie voor beide regelingen aan van 6 juli 2021, 09:00 uur tot en met 14 september 2021, 17:00 uur. De maximale subsidie per project is € 500.000.

Meer informatie is hier te vinden. Als u meer informatie wenst of als u andere vragen over de regeling heeft dan horen wij dat graag.