TDW Advies
← 

WBSO

WBSO 2019  

De wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering – S&O-afdrachtvermindering (WBSO) blijft voor 2019 gelijk aan dit jaar. Er zijn geen veranderingen in de percentages voor vermindering.

 

Het doel van de wet is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. Iedere onderneming in Nederland die S&O gaat doen, behalve publieke kennisinstellingen, kan een WBSO-aanvraag indienen.

 

De regeling compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. De bijdrage voor de aanvrager bestaat uit vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekering en bedraagt per kalenderjaar:

  • 32% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag (voor starters geldt een verhoogd tarief van 40% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag); en
  • 14% van de resterende S&O grondslag

 

Als starter worden aangemerkt:

  • Een onderneming die in de afgelopen 5 kalenderjaren maximaal 4 jaar personeel in dienst had en maximaal twee jaar een S&O-verklaring heeft ontvangen.
  • Een zelfstandige die in de afgelopen vijf kalenderjaren maximaal vier jaar ondernemer was en maximaal twee jaar een S&O-verklaring heeft ontvangen.

 

Onder speur- en ontwikkelingswerk verstaat men:

  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit betreft onderzoek waarmee de aanvrager nieuwe technische kennis genereert. Het moet gaan om verklarend onderzoek dat technisch van aard is.
  • De ontwikkeling van voor de aanvrager technische nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, (onderdelen van) fysieke productieprocessen, of (onderdelen van) programmatuur.

 

Meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.