TDW Advies

EIA-subsidie

Bent u als bedrijf bewust bezig met energiezuinige investeringen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de EIA-subsidie. TDW Advies kan u helpen bij het aanvragen van de subsidie en adviseren tijdens de aanvraagperiode. Het aanvraagproces van een subsidie kan namelijk erg gecompliceerd zijn. 

 

Lees hieronder wat de EIA-subsidie precies inhoudt, de voorwaarden voor het aanvragen, de kosten die (niet) in aanmerking komen, wie in aanmerking komt en hoe de subsidie aangevraagd moet worden.

 

Wat is de EIA-subsidie?

De EIA (Energie-Investeringsaftrek) is een fiscale regeling die ondernemers helpt om energiezuinige investeringen te doen. De investeringskosten van de energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie kunt u als bedrijf aftrekken van de fiscale winst (bovenop de gebruikelijk afschrijving), waardoor de inkomstenbelasting naar beneden gaat.

 

Met deze regeling wil de overheid het gebruik van duurzame energie stimuleren. Met als gevolg dat de C02 uitstoot verminderd wordt.

 

Als bedrijf heeft u dubbel profijt van de EIA-regeling: uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting.

 

Voorwaarden voor het aanvragen van de EIA-subsidie

Om in aanmerking te komen voor de EIA-subsidie dient het bedrijf en de investering aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Het bedrijf is gevestigd in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of op een van de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius, Saba);
 • De aanvraag wordt ingediend door een bedrijf;
 • Het bedrag voor aangegane verplichtingen en voortbrengingskosten moeten per melding minimaal €2500 zijn en per kalenderjaar maximaal €122 miljoen zijn per bedrijf;
 • Het bedrijf betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting;
 • De investering staat of voldoet aan de eisen van de Energielijst;
 • Het bedrijfsmiddel is nieuw (en niet eerder gebruikt).

Binnen de investeringen wordt onderscheid gemaakt tussen specifieke en generieke investeringen.

 

Specifieke investeringen zijn goedgekeurde investeringen die op de Energielijst staan. Deze investeringen worden onderverdeeld in zeven hoofdstukken: bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie, energiebalancering, energietransitie, energieadvies en maatwerkadvies. De lijst wordt ieder jaar herzien.

 

Onder de generieke investeringen vallen investeringen die niet op de lijst voorkomen maar mogelijk wel in aanmerking komen voor de subsidie. Er moet dan volgens de volgende twee manieren energie bespaard worden:

1. Het vervangen van een bestaande techniek binnen het bedrijf.

2. Het toepassen van een nieuwe techniek die bespaart ten opzichte van eenzelfde soort techniek in de markt. 

 

Welke kosten komen in aanmerking?

De kosten die in aanmerking komen voor de EIA-subsidie zijn onderverdeeld in vier categorieën.

Aanschafkosten

 • Aankoopbedrag van bedrijfsmiddelen op de Energielijst.
 • Kosten voor onderdelen die noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die alleen daarvoor worden gebruikt, zoals leidingen en meet- en regelapparatuur.
 • Kosten die u betaalt om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te maken, zoals montagekosten.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u de omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Voortbrengingskosten

 • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, loonwerkers en ingehuurde werknemers die het bedrijfsmiddel maken of installeren.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u de omzetbelasting niet kunt verrekenen.
 • Onderdelen van het bedrijfsmiddel die worden gekocht of geïnstalleerd.

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen voor het bestaande bedrijfsmiddel.
 • Montagekosten voor gebruikte materialen voor het bestaande bedrijfsmiddel.

Kosten voor energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren

 • De kosten van een energie-advies of een maatwerkadvies omtrent het verbeteren van de energie-efficiëntie.

 

Welke kosten komen niet in aanmerking?

Er zijn ook kosten die niet in aanmerking komen voor de EIA-subsidie:

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die al eerder zijn gebruikt.
 • Onderhoudskosten.
 • De kosten voor grond, woningen, personenauto’s en vaartuigen met een andere bestemming dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publieksrechtelijke dispensaties.

 

Wie komt in aanmerking voor de EIA-subsidie?

Voor de EIA-subsidie komen bedrijven uit uiteenlopende sectoren in aanmerking, waaronder bedrijven die de focus leggen op duurzaam bouwen, glastuinbouw, veehouderij, industrie, energiebalancering en energietransitie.

Duurzaam bouwen

Wanneer u investeringen doet in relatie tot duurzaam bouwen, komt u in aanmerking voor de EIA-subsidie. Binnen de sector duurzaam bouwen worden de investeringen weer onderverdeeld in ‘isolatie en warmte’, ‘verlichting’ en ‘duurzame energie’.

Enkele voorbeelden van investeringen zijn:

 • Warmtewerende coating
 • Luchtdicht luchtverdeelsysteem
 • Led-verlichtingssyteem in of bij bestaande bedrijfsgebouwen
 • Zonnecollectorsysteem voor verwarmen

Glastuinbouw

Investeringen in relatie tot Glastuinbouw worden onderverdeeld in ‘energiebesparing’ en ‘duurzame energie’.

Enkele voorbeelden van investeringen zijn:

 • Horizontale energieschermen
 • Gevelschermen
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking
 • Warmte-of koudeopslag in de bodem

Veehouderij

Binnen de sector Veehouderij worden de investeringen onderverdeeld in ‘energiebesparing’ en ‘duurzame energie’.

Enkele voorbeelden van investeringen zijn:

 • Isolatie bestaande constructies
 • Energie-efficiënte melkkoeling
 • Ketel of kachel gestookt met biomassa
 • Gasgestookte hogedrukreiniger

Industrie

Binnen de industrie sector zijn de volgende investeringen op de Energielijst interessant:

 • Warmtepomp
 • HR-elektromotor
 • Isolatie voor bestaande procesinstallaties

Energiebalancering en Energietransitie

Wanneer u investeringen doet in relatie tot Energiebalancering en Energietransitie komt u in aanmerking voor de EIA-subsidie. Enkele voorbeelden van investeringen zijn:

 • Opslag van elektrische energie
 • Netbalancering door actieve sturing van productie
 • Elektrische ovens
 • Infraroodpanelen

 

Hoe kunt u de EIA aanvragen?

De EIA aanvragen kan via mijn.rvo.nl. TDW Advies helpt en adviseert u graag bij het aanvragen van deze subsidie en adviseert u tijdens de aanvraagperiode.

 

Bij het aanvragen van de EIA-subsidie moet u rekening houden met de vastgestelde indieningstermijnen en een eHerkenning (eH) met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1. eHerkenning is een online methode voor ondernemers om veilig in te loggen op de websites van de overheid en gebruik te maken van de diensten. Bijvoorbeeld het aanvragen van een subsidie.

 

De hoogte van het totale EIA-budget is 147 miljoen tot 2024. Daarna wordt het budget weer opnieuw vastgesteld. Het percentage van de investeringskosten wat afgetrokken mag worden, wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor meer informatie over het percentage kunt u contact met ons opnemen.

 

TDW Advies denkt graag met u mee

Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden rondom het aanvragen voor de EIA-subsidie. Wat kunt u van ons verwachten?

 • Wij helpen u met de subsidieaanvraag en begeleiden u tijdens het hele traject.
 • U ontvangt van ons een gratis EIA-subsidiescan.
 • Wij hanteren het no cure no pay principe.
 • Onze experts hebben veel kennis en ervaring met betrekking tot de EIA-subsidie.

Meer weten? Neem direct contact op via 0413 245680 of doe een gratis subsidiescan.

 

Gratis subsidiescan