TDW Advies

MIT-subsidie

 

Wat is MIT-subsidie?

De MIT-subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is een subsidieregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de kosten aan innovatie vergoedt. Met deze regeling wil de overheid innovatie stimuleren bij het midden- en kleinbedrijf.

 

Onder innovatie verstaat de overheid alle activiteiten die betrekking hebben op het innoveren van nieuwe of verbeterde producten en diensten.

Subsidiemogelijkheden: MIT-instrumenten

De overheid hanteert vijf verschillende instrumenten binnen de MIT-regeling. Ieder instrument speelt in op een andere tak van innovatie. 

Hieronder worden de instrumenten kort toegelicht:

Haalbaarheidsproject

Bedrijven die een haalbaarheidsproject realiseren komen in aanmerking voor de subsidie. Deze projecten hebben als doel de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, zoals een literatuuronderzoek, octrooionderzoek of marktverkenningsonderzoek.

Kennisvouchers

Mkb’ers kunnen een beroep doen op kennisvouchers wanneer ze kampen met een kennisvraag over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Indien een kennisinstelling deze vraag gaat beantwoorden, kunnen ze gebruik maken van een kennisvoucher. Een kennisvoucher is een waardebon die maximaal 50% korting geeft op de rekening van de kennisinstelling.

R&D-samenwerkingsproject

Mkb’ers kunnen een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Hiervoor komen ze een aanmerking als ze samenwerken met andere mkb’ers om diensten, producten of productieprocessen te vernieuwen of te ontwikkelen.

Het samenwerkingsproject bestaat uit een industrieel onderzoek of een experimentele ontwikkeling tussen minimaal twee mkb-ondernemers.

Innovatiemakelaars

Om innovatie te stimuleren heeft de Nederlandse overheid Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgezet. TKI’s voorzien mkb-ondernemers van advies over innovatie van producten, processen of diensten en kunnen hiervoor innovatiemakelaars inhuren.

Netwerkactiviteiten

Wanneer TKI’s de kennisdeling en netwerkvorming stimuleren tussen mkb-ondernemers kunnen zij een aanvraag indienen voor netwerkactiviteiten. Onder deze netwerkactiviteiten vallen bijvoorbeeld masterclasses, conferenties of workshops.

 

Voor de MIT-regeling zijn er budgetten per instrument opgesteld. In onderstaande tabel worden deze budgetten weergegeven.

 

MIT-instrumenten Budget
Haalbaarheidsprojecten €3,91 miljoen
Kennisvouchers €2 miljoen
R&D-samenwerkingen €8,2 miljoen
Innovatiemakelaars + Netwerkactiviteiten €2,2 miljoen

 

Voorwaarden voor het aanvragen van de MIT-subsidie

De voorwaarden voor het aanvragen van de MIT-subsidie verschillen per instrument. Hieronder lichten we de voorwaarden kort toe:

Haalbaarheidsproject

 • Een haalbaarheidsproject mag maximaal 1 jaar duren.
 • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiekosten en is maximaal €20.000.
 • Alleen de kosten van de aanvrager komen in aanmerking voor de subsidie.
 • Na de subsidieaanvraag moet er binnen 4 maanden gestart worden met de uitvoering van het haalbaarheidsproject. 

Kennisvouchers

 • Een kennisinstelling gaat de kennisvraag beantwoorden.
 • De voucher is maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling en heeft een maximale waarde van €3.750.
 • Binnen 4 maanden na ontvangst van de kennisvoucher moet de ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling overlegd zijn.

R&D-samenwerking

 • De subsidie bedraagt maximaal 35% van de kosten.
 • Alleen de kosten die worden gemaakt door de mkb-ondernemers komen in aanmerking voor de subsidie.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen R&D-samenwerking klein en R&D-samenwerking groot:

          Klein: de subsidie bedraagt minimaal €50.000 en maximaal €200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal €25.000 en maximaal €100.000 per deelnemer.

          Groot: de subsidie bedraagt minimaal €200.000 en maximaal €350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal €25.000 en maximaal €175.000 per deelnemer.

 • Een MIT-R&D-samenwerkingsproject mag maximaal 2 jaar duren.
 • De samenwerking tussen de deelnemers van het MIT-R&D-samenwerkingsverband is evenwichtig:

          - Zowel met betrekking tot de verdeling van de kosten als de inbreng van de deelnemers.

          - Eén deelnemer mag maximaal 70% van de kosten op zich nemen.

Innovatiemakelaars

 • Een project mag maximaal 1 jaar duren.
 • De subsidie voor de diensten van innovatiemakelaar(s) bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.
 • Een mkb-ondernemer kan maximaal €10.000 aan subsidie per jaar ontvangen.

Netwerkactiviteiten

 • De kosten mogen niet hoger zijn dan €1.000 per mkb-deelnemer aan de netwerkactiviteit.
 • Het project mag maximaal 1 jaar duren.
 • De kosten die door TKI’s aan derden zijn uitbesteed (catering, zaalverhuur etc.) worden voor 100% vergoed.

 

Bovenstaande voorwaarden en specificaties van de verschillende MIT-instrumenten hebben we voor je op een rij gezet in deze infographic.

 

TDW_ MIT subsidie.jpg

 

Wie komt in aanmerking voor de MIT-subsidie?

De MIT-subsidie richt zich op bedrijven die actief zijn in de verschillende topsectoren. Dat zijn sectoren in Nederland die uitblinken ten opzichte van andere landen in de wereld.

Deze topsectoren zijn in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verhelpen van maatschappelijke problemen wereldwijd.

 

Het doel van de MIT-subsidie is mkb-bedrijven financieel te ondersteunen zodat het verdienvermogen van deze topsectoren volledig benut wordt en de Nederlandse concurrentiekracht en economie versterkt wordt.

De volgende sectoren behoren tot de topsectoren:

 • Agri en Food
 • Chemie, biobased en energie
 • Creatieve industrie
 • Topsector Hightech Systemen & Materialen en ICT
 • Logistiek
 • Water
 • Tuinbouw en uitgangsmaterialen
 • Life, Sciences & Health

 

Hoe kunt u de MIT-subsidie aanvragen

TDW advies kan u helpen bij het aanvragen van een MIT-subsidie en adviseert en helpt u tijdens de aanvraagperiode. Onze subsidieadviseurs staan graag voor u klaar.

TDW Advies kijkt graag met u mee

TDW Advies kijkt graag met u mee naar de mogelijkheden rondom het aanvragen van de MIT-subsidie. Wat kunt u van ons verwachten?

 • Wij helpen u met de aanvraag en begeleiden u tijdens het gehele traject.
 • Onze experts hebben veel kennis en ervaring met betrekking tot de MIT-subsidie.
 • U ontvangt van ons een gratis MIT-subsidiescan.
 • Wij hanteren het no cure no pay principe.

 

Neem direct contact op of doe een gratis subsidiescan.

 

Gratis subsidiescan