TDW Advies
← 

Subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies

Buitenlandse markten bieden kansen voor Nederlandse export en investeringen. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies misschien interessant voor u.

 

-U wilt een technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen demonstreren. Uw doel is om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat uw technologie, kapitaalgoed of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land.

klik hier voor meer informatie.

 

-Een potentiële klant in een van de DHI-landen geeft in een intentieverklaring aan dat hij wil investeren in uw Nederlandse technologie, kapitaalgoed of dienst. Eerst wil dit bedrijf onderzoeken of deze investering technisch en financieel haalbaar is.

klik hier voor meer informatie.

 

-Uw bedrijf wil onderzoeken of een investering in een van de DHI-landen technisch en financieel haalbaar is. Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en financiering voor deze investering te verkrijgen.

klik hier voor meer informatie.

 

Voor algemene informatie klik hier.