TDW Advies
← 

Subsidieregeling voor herbestemming monumenten bijna weer open

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De regeling omvat 2 soorten subsidie

 

-Subsidie voor onderzoek
Eigenaren en belanghebbenden kunnen in deze periode subsidie voor onderzoek aanvragen. Belanghebbenden moeten voor het laten uitvoeren van een onderzoek wel toestemming hebben van de eigenaar.

 

-Subsidie voor wind- en waterdichtmaatregelen
Voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen kunnen alleen eigenaren subsidie aanvragen. Bij deze aanvraag moet u ook een begroting of een offerte meesturen die is opgesteld volgens de hoofdstructuur van het Stabu (standaard besteksysteem). U kunt hiervoor het begrotingsmodel gebruiken van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Herbestemmingssubsidie aanvragen kan van 1 oktober tot en met 30 november 2017.

 

Voor meer informatie klik hier.