TDW Advies

OPZuid subsidie

 

Benieuwd of uw bedrijf in aanmerking komt voor de OPZuid subsidie? TDW Advies kan u hierbij helpen. Het aanvraagproces van een subsidie kan namelijk erg ingewikkeld zijn. Lees hieronder wat de OPZuid subsidie precies inhoudt, de specifieke doelstellingen, de subsidiemogelijkheden en hoe TDW Advies u hierbij kan helpen.

 

Wat is de OPZuid subsidie?

Het Operationele Programma Zuid (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de drie zuidelijke provincies: Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Deze subsidieregeling is in het leven geroepen om het concurrentievermogen van Zuid-Nederland aan te moedigen.

 

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van innovatie, een duurzame economische groei en het laten toenemen van de werkgelegenheid in Zuid-Nederland.

 

Specifieke doelstellingen

De OPZuid subsidie kent twee verschillende investeringsprioriteiten; ‘bevordering onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van verbindingen en synergiën’ en ‘onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie’. Beide investeringsprioriteiten hebben verschillende doelstellingen.

 

De investeringsprioriteit ‘bevordering onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van verbindingen en synergiën’ richt zich op het samenwerken tussen verschillende partijen om zo de krachten te bundelen om onderzoek en innovatie te stimuleren.

 

Deze investeringsprioriteit onderscheidt drie verschillende doelstellingen:

 • Versterking open innovatiesysteem (1B1)
 • Versterking van het valorisatievermogen (1B2)
 • Duurzame versterking van het systeem (1B3)

Versterking open innovatiesysteem (1B1)

Bij deze subsidiedoelstelling staat het versterken en het verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem centraal. Met name voor de topclusters Maintenance, Biobased Economy en Logistiek en voor het bevorderen van open innovatie door middel van bijvoorbeeld proeftuinen of living labs.

 

De topcluster Maintenance richt zich op de snelle verandering van onderhoud, bijvoorbeeld door het gebruik van simulatie, big data, VR (virtual reality), AR (augmented reality) en robotica technieken.

 

Binnen de topcluster Biobased Economy staat het klimaatbeleid centraal. De topcluster Logistiek focust zich met name op de slimme mobiliteit, bijvoorbeeld om de bereikbaarheid en doorstroming van het wegennet te verbeteren.

 

Binnen deze subsidieregeling ligt de focus op de samenwerking tussen bedrijven, publieke instellingen en eindgebruikers.

Versterking van het valorisatievermogen (1B2)

Bij deze subsidiedoelstelling staat het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale (High Tech Systems, Chemie, Agrofood) en nationale topclusters (Life Sciences & Health, Biobased Economy, Logistiek, Maintenance) centraal.

 

Valorisatievermogen is het omzetten van bestaande en nieuwe kennis naar nieuwe producten, diensten of processen. Deze regeling zorgt ervoor dat bedrijven sneller hun innovaties op de markt kunnen brengen.

Duurzame versterking van het systeem (1B3)

Bij deze subsidiedoelstelling ligt de focus op de duurzame versterking van het systeem waarbinnen arbeidsvraag- en aanbod binnen de Regionale Strategie voor Slimme Specialisatie Zuid-Nederland (RIS3 topclusters) op elkaar afgestemd worden zodat het innovatiepotentieel van de topclusters optimaal benut wordt.

 

De investeringsprioriteit ‘onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie’ onderscheidt één specifieke doelstelling: Overgang naar koolstofarme economie (4F).

Overgang naar koolstofarme economie (4F)

Bij deze subsidiedoelstelling staat het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en –besparing centraal. De focus licht hierbij op de gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving is het gebied dat door aaneengesloten bebouwing een overwegend woon-, recreatie- of verblijffunctie heeft en daadwerkelijk wordt gebruikt. 

 

Subsidiemogelijkheden

De OPZuid subsidie biedt subsidiemogelijkheden voor het innovatieve MKB.

 
Deze subsidie helpt bedrijven bij:  

 • Het stimuleren van onderwijsprogramma’s en voorzieningen waarbij zowel bedrijven als kennisinstellingen betrokken zijn.
 • Samenwerkingen tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.
 • Het vernieuwen van technieken, producten, processen en diensten zodat de energieproductie, -efficiëntie en –besparing teruggedrongen wordt.
 • Het vernieuwen van alle aspecten van het energiesysteem. Met als gevolg dat er direct wordt bijgedragen aan energiebesparing of productie van duurzame energie.

 

Voorwaarden voor het aanvragen van de OPZuid subsidie

Om in aanmerking te komen voor de OPZuid subsidie moet u aan verschillende voorwaarden voldoen.

 

De OPZuid subsidie is bedoeld voor het innovatie MKB in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten de bedrijven zich bezighouden met innovatiebevordering of de overgang naar een koolstofarme economie.

 

Bij de aanvraag wordt er gewerkt met een tendersysteem. Dit betekent dat na afloop van de aanvraagperiode gelijktijdig over de aanvragen wordt beoordeeld op basis van een aantal criteria.

 

Deze criteria zijn als volgt:

 • De mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van het OPZuid;
 • De kwaliteit van de businesscase;
 • De mate van innovativiteit van het project;
 • De kwaliteit van het projectplan;
 • De mate waarin het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke deskundigencommissie.

 

Hoe kunt u de OPZuid subsidie aanvragen?

TDW Advies kan u helpen bij het aanvragen van een OPZuid subsidie. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, dient u een projectaanvraag in bij Stimulus Programmamanagement. Het Stimulus Programmamanagement voert Europese, nationale en regionale subsidieprogramma’s uit voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. De organisatie adviseert en faciliteert projectaanvragers en –uitvoerders en houdt tevens de voortang in de gaten van de subsidieprojecten.

 

De aanvraagperiode verschilt per doelstelling. De deadlines voor de aanvragen voor het jaar 2019 zijn onlangs verlopen. Voor meer informatie over de openstellingen voor het jaar 2020 kunt u contact met ons opnemen.

 

TDW Advies denkt graag met u mee

TDW Advies kijkt graag met u mee naar de mogelijkheden rondom het aanvragen van de OPZuid subsidie. Wat kunt u van ons verwachten?

 • Wij helpen u met de aanvraag en begeleiden u tijdens het gehele traject.
 • Onze experts hebben veel kennis en ervaring met betrekking tot OPZuid subsidie.
 • U ontvangt van ons een gratis OPZuid subsidie scan.
 • Wij hanteren het no cure no pay principe.

Neem direct contact met ons op via 0413 245680 of doe een gratis subsidiescan.

 

Gratis subsidiescan