TDW Advies
← 

MIT - R&D samenwerkingsproject

Het doel van de subsidieregeling MIT is het stimuleren van innovatie bij het midden en kleinbedrijf. De innovatie kan betrekking hebben op een product, een innovatief productieproces of een innovatieve dienst. Een van de regelingen is het R&D samenwerkingsproject.

 

R&D samenwerkingsproject  

“Project door samenwerkingsverband van ten minste twee MKB-ondernemingen gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of leidt tot wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten”.

Ten minste 50% van de subsidiabele kosten van het project moeten voor rekening zijn van de mkb-ondernemers die gevestigd zijn in Zuid-Nederland.

 

De subsidie voor R&D samenwerkingsprojecten bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 200.000.*

De aanvragen worden verwerkt via het tender-systeem. Indienen vanaf 2 juli 2018 tot 6 september 2018.

 

Mkb-ondernemingen die gevestigd zijn in Zuid-Nederland, of ondernemingen van wie de subsidiabele activiteit ten goede komt aan Zuid-Nederland kunnen aanvragen indienen.

 

*De informatie over de subsidiebedragen is onder voorbehoud. De definitieve bedragen zijn nog niet gepubliceerd.

Zodra er meer informatie bekend is over MIT 2018 laten wij u dat weten.

 

Informatie over de MIT Zuid-regeling 2017 kunt u hier vinden.