TDW Advies
← 

Werkgevers en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Werkgevers in Nederland kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert.

Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven), maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

 

Aanvraagperiode
De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

 

Hoogte subsidiebedrag
Activiteiten vanuit werkgevers
De subsidie bedraagt ten hoogste € 50.000. De aanvrager investeert ten minste 33% aan eigen middelen in het project. Per opleidingstraject is maximaal € 1.500 per deelnemer beschikbaar.

 

Voor meer informatie klik hier.