TDW Advies
← 

MIT

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 2021

Om mkb-ondernemers te stimuleren bij innovatie-activiteiten biedt het ministerie van Economische Zaken ook dit jaar weer de regeling mkb-innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT) aan. Het doel van de subsidieregeling MIT is het stimuleren van innovatie bij het midden en kleinbedrijf. De innovatie kan betrekking hebben op een product, een innovatief productieproces of een innovatieve dienst. Een van de regelingen is het haalbaarheidsproject.

Een haalbaarheidsproject is “Het onderzoek en de analyse van het technisch en economisch potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s in kaart te brengen. Hierbij wordt ook aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slagingskansen zijn."

Een haalbaarheidsstudie bevat dus NIET het bouwen van een prototype, het doen van uitgebreide testen etc.

Het project moet voor ten minste 60% bestaan uit haalbaarheidsstudie en ten hoogste 40% uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Kosten mogen zowel intern als extern gemaakt worden.

Voor haalbaarheidsprojecten bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000.

De opzet van het instrumentarium in 2021 kent significante wijzigingen vergeleken met MIT 2020. Belangrijke wijziging is de overgang naar het missiegedreven beleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het missiegedreven innovatiebeleid betekent dat binnen MIT 2021 innovaties gericht dienen te zijn op één van de onderstaande maatschappelijke missies:

  • Energietransitie en duurzaamheid;
  • Landbouw, water en voedsel;
  • Gezondheid en zorg;
  • Veiligheid;
  • Sleuteltechnologieën.

De aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 20 april 2021 en zullen worden behandeld op basis van first come, first serve. Omdat de subsidieregeling vaak al op de eerste dag “overschreven” is, is het noodzakelijk om een eventuele aanvraag ook op de eerste dag in te dienen.

Meer informatie over de regeling is hier te vinden. Als u meer informatie over de 5 verschillende missies of als u andere vragen over de regeling heeft dan horen wij dat graag.

 

TDW Advies

www.tdw-advies.nl

0413-245680