TDW Advies
← 

WBSO 2021

De WBSO in 2021

 


De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen. Van midden- of kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf, het maakt niet uit in welke bedrijfssector je werkt.

 

De subsidieregeling speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) subsidieert de inzet van eigen medewerkers die zich met speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bezighouden. Dit is technisch-wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten of productieprocessen. Ook de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur valt onder S&O. Het ontwikkelingswerk moet technisch nieuw zijn voor uw eigen bedrijf.

 

De WBSO-subsidie is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt.

Bent u een zelfstandige en maakt u minimaal 500 R&D-uren per jaar? Ook dan kunt u gebruik maken van deze regeling.

De voorwaarden om in 2021 aanmerking te komen voor WBSO-subsidie zijn gelijk aan die van 2020.

De parameters voor de WBSO in 2021 zijn:

  • het percentage van de 1e schijf bedraagt 40%;
  • de bovengrens van de 1e schijf bedraagt € 350.000;
  • het percentage van de 2e schijf bedraagt 16%;
  • het percentage van de 1e schijf voor starters bedraagt 50%;
  • de S&O-aftrek voor zelfstandigen bedraagt€ 13.188;
  • de aanvullende S&O-aftrek voor startende zelfstandigen bedraagt € 6.598;

 

Meer informatie over de regeling is hier te vinden. Als u meer informatie wil of als u vragen over de regeling heeft dan horen wij dat graag.

 

TDW Advies

www.tdw-advies.nl

0413-245680