Nieuws

MIT - R&D samenwerkingsproject

MIT - R&D samenwerkingsproject

19 februari 2018 - Het doel van de subsidieregeling MIT is het stimuleren van innovatie bij het midden en kleinbedrijf. De innovatie kan betrekking hebben op een product, een innovatief productieproces of een innovatieve dienst. Een van de regelingen is het R&D samenwerkingsproject.   R&D samenwerkin...

» Lees verder

SDE+ voor hernieuwbare energietechnieken

SDE+ voor hernieuwbare energietechnieken

19 februari 2018 - Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland; minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en goed voor de economie.   De SDE+ voorjaarsronde 2018 opent 13 maart en sluit 5 april. In juni v...

» Lees verder

Stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ) opent de SVDJ Accelerator

Stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ) opent de SVDJ Accelerator

22 januari 2018 - Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen.   De SVDJ Accelerator helpt journalistieke start-up'...

» Lees verder

DHI, Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies

DHI, Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies

18 januari 2018 - DHI Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies De subsidieregeling richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen die een project in het buitenland willen uitvoeren, die willen investeren in een buitenlandse onderneming, of mogelijke afnemers w...

» Lees verder

POP3

POP3

18 januari 2018 - Samenwerking voor Innovaties Het doel van de regeling, gericht op het verbeteren van waterkwaliteit, is: “Het ontwikkelen, valideren of verfijnen van innovaties met betrekking tot maatregelen die leiden tot vermindering van emissie van fosfaat, nitraat, ammonium, ammoniak of lachgas vanuit...

» Lees verder

Human Capital Zuid, subsidieregeling gericht op verbetering van de werkgelegenheid

Human Capital Zuid, subsidieregeling gericht op verbetering van de werkgelegenheid

18 januari 2018 - Systeemversterking Human Capital Binnen OPZuid konden vanaf vrijdag 1 december 2017 projecten ingediend worden waarbij werkgelegenheid centraal staat. De regeling is nog open tot 1 juni 2018; er kunnen dus nog steeds voorstellen ingediend worden. De regeling “Systeemversterking Human Capi...

» Lees verder

Vooraankondiging Sportimpuls 2018

Vooraankondiging Sportimpuls 2018

01 oktober 2017 - Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 bij ZonMw een subsidie aanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur.   De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en be...

» Lees verder
123456789