Nieuws

Subsidieregeling voor het opleiden van nieuwe chauffeurs

Subsidieregeling voor het opleiden van nieuwe chauffeurs

19 februari 2018 - De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) opent de subsidieregeling 'Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer'. Via deze subsidieregeling kunnen werkgevers 1500 nieuwe chauffeurs opleiden via doorstroom en zij-instroom.   Als er sprake is van doorstroo...

» Lees verder

Stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ) opent de SVDJ Accelerator

Stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ) opent de SVDJ Accelerator

22 januari 2018 - Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen.   De SVDJ Accelerator helpt journalistieke start-up'...

» Lees verder

DHI, Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies

DHI, Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies

18 januari 2018 - DHI Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies De subsidieregeling richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen die een project in het buitenland willen uitvoeren, die willen investeren in een buitenlandse onderneming, of mogelijke afnemers w...

» Lees verder

POP3

POP3

18 januari 2018 - Samenwerking voor Innovaties Het doel van de regeling, gericht op het verbeteren van waterkwaliteit, is: “Het ontwikkelen, valideren of verfijnen van innovaties met betrekking tot maatregelen die leiden tot vermindering van emissie van fosfaat, nitraat, ammonium, ammoniak of lachgas vanuit...

» Lees verder

Human Capital Zuid, subsidieregeling gericht op verbetering van de werkgelegenheid

Human Capital Zuid, subsidieregeling gericht op verbetering van de werkgelegenheid

18 januari 2018 - Systeemversterking Human Capital Binnen OPZuid konden vanaf vrijdag 1 december 2017 projecten ingediend worden waarbij werkgelegenheid centraal staat. De regeling is nog open tot 1 juni 2018; er kunnen dus nog steeds voorstellen ingediend worden. De regeling “Systeemversterking Human Capi...

» Lees verder

Subsidie meer kansen voor jongeren

Subsidie meer kansen voor jongeren

13 oktober 2017 - Voor het  programma Meer Kansen Voor Jongeren zoekt het Oranje Fonds maximaal 20 vrijwilligersinitiatieven gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere participatie in de samenl...

» Lees verder

Subsidie voor projecten sociaaleconomische participatie van jongeren

Subsidie voor  projecten sociaaleconomische participatie van jongeren

06 oktober 2017 - Meer Kansen Voor Jongeren   Voor het  programma Meer Kansen Voor Jongeren zoekt het Oranje Fonds maximaal 20 vrijwilligersinitiatieven gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of e...

» Lees verder
123456789